Kwaliteit en certificering

Appeven beschikt over de volgende certificeringen..

Kwaliteit en certificering is erg belangrijk binnen de organisatie. Hierdoor hebben wij gekozen om ons te laten certificeren door IFS Food. Daarnaast is er een Skal certificaat.

IFS FOOD

De International Food Standard, veelal kortweg IFS of ook wel IFS Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. De standaard wordt ook wel aangeduid als International Featured Standard – Food.

SKAL

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Zo dragen we als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europese keurmerk.

Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.

Downloaden certificaten

Het bewijs van onze certificaten zijn hieronder te downloaden.

Meer weten over de achtergrond van Appeven Fruitsappen? Lees het hier.

Biologisch ondernemen

100% puur sap

Flexibele organisatie